Skip to content

Til din læseklub

Få en unik oplevelse med personligt signerede romaner og debat med forfatteren.

Når alle i en bogklub køber en af mine romaner, får I dem personligt signeret og leveret. Jeg kommer ud til jer til den efterfølgende debat om bogen. I kan indlede mødet med at diskutere bogen uden mig, hvorefter jeg laver oplæg, og I har rig lejlighed til at få svar på jeres spørgsmål fra forfatteren selv. Det giver debatten et ekstra lag, at forfatteren er til stede, og jeg holder mig åben for kritik og tolkninger.

Arrangementet koster kun, at I køber romanerne via min hjemmeside (minimum 4 deltagere), ellers 1.000 kr. + transport.